Vstup do ESD II
Přihlášení
Pro vstup do systému zadejte prosím své uživatelské jméno a heslo.
Pokud máte problém s přihlášením, prosím kontaktujte pracovníky ČTÚ na adrese evid-vo@ctu.cz.

V případě, že nemáte přístup do systému, vyplňte tuto žádost.
Vítejte v systému ESD II, který umožňuje oznamování zahájení využívání rádiových kmitočtů podle § 10 odst. 1 písm. p) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, stanovené v příslušných všeobecných opravněních.
Přihlašovací jméno:
Heslo:
uživatel Uložení a vyplnění prázdného formuláře pomocí 602XML Filler.
uživatel Odeslání vyplněného formuláře.
uživatel Odevzdání odeslaného formuláře.

SSL protokol

Vážení uživatelé, v současné době z bezpečnostních důvodů nejsou povoleny protokoly SSL verze 2.0 a 3.0. Pro úspěšné přihlášení je nutné mít prohlížeč kompatibilní s TLS verze 1.0 a vyšší. Děkujeme za pochopení.

Důležité - Práce s formuláři

Vážení uživatelé,

upozorňujeme, že pokud dojde ke stáhnutí (uložení) formuláře z portálu, je tomuto formuláři přidělen jedinečný vnitřní identifikátor. Z tohoto důvodu, pokud následně dojde k odeslání tohoto formuláře několikrát za sebou, vzhledem k identickému vnitřnímu identifikátoru, dojde na portálu vždy k aktualizaci formuláře původního. To je funkce požadovaná, kdy se takovýmto způsobem oznamují změny v konkrétním oznámeném pevném spoji nebo se takto oznamuje ukončení využívání rádiových kmitočtů.
Z tohoto důvodu, v případě potřeby oznámení několika pevných spojů, je nutné pro každý tento pevný spoj provést nové stáhnutí formuláře. Rovněž lze využít funkci hromadného načtení dat, která je popsána v uživatelské příručce.

Informace o portálu

Vážení uživatelé, zde naleznete obecný popis portálu a uživatelskou příručku.
Copyright © 2006 ČTÚ.